Broneerimistingimused ja kodukord

Broneerimistingimused:

 • Pärast broneeringu tegemist saadame broneerijale arve, milles on välja toodud broneeritud teenused ja aeg. Broneering jõustub arve tasumisel arvel märgitud maksetähtajaks. Palume jälgida maksetähtaega – hilisemal tasumisel ei pruugi soovitud aeg olla enam saadaval.
 • Arve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka käesolevad broneerimistingimused ja Jõeääre puhkekeskuse kodukord.
 • Broneeringu tühistamisel kuni 30 kalendripäeva enne broneeringu algust tagastame teile 90% broneeringu tasust
 • Broneeringu tühistamisel kuni 14 kalendripäeva enne broneeringu algust, tagastame 50% broneeringu tasust. Hilisemal tühistamisel broneeringutasu ei tagastata. 
 • Puhkekeskuse ees vastutab kõigi broneerijaga koos olevate isikute ohutuse, käitumise ja selle tagajärgede eest ning puhkekeskuse vara eest broneeringu tegija (klient).
 • Kliendil ei ole õigust kutsuda majja külalisi rohkem, kui broneeringuga ette nähtud või varasemalt puhkekeskusega läbi räägitud ja kokku lepitud. Iga lisanduva külastaja eest, kes ei jää ööbima, on ettenähtud lisatasu 25 eurot ja lisakülastaja eest, kes jääb ööbima, on lisatasu 40 eurot.
 • Kliendi ja/või selliste isikute, kelle eest klient vastutab, poolt tekitatud kahjude hüvitamine toimub kas sularahas kohapeal või Jõeääre puhkekeskuse poolt kliendile esitatud arve alusel. 
 • Kui puhkekeskus lõpetab ürituse ennetähtaegselt kodukorra rikkumise tõttu, siis ei kuulu kliendi poolt tasutud ettemaks tagastamisele ning puhkekeskusel on õigus esitada kliendile arve kõigi kokkulepitud teenuste eest sõltumata sellest, kas klient on teenuseid kokkulepitud ulatuses kasutanud või mitte.
 • Klient kohustub kõik pretensioonid puhkekeskuse esitatud arvete kohta esitama kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest. Pretensioon peab sisaldama põhjendust, millises ulatuses ja millisel alusel peab klient esitatud arvet maksmisele mittekuuluvaks. Kui klient ei esita pretensiooni õigeaegselt või ei põhjenda seda nõuetekohaselt, ei ole kliendil õigust arve maksmisele hiljem vastuväiteid esitada.

Kodukord:

 • Puhkekeskus asub looduskaitsealal. Autodega territooriumil liiklemine ei ole lubatud, palume parkida parklasse.
 • Kalastamine on lubatud selleks seadusega ette nähtud ajal ja mahus. Lisainfo: https://www.kalaportaal.ee/kalastusinfo/keeluajad-ja-keelualad
 • Puhkekesksus asub looduses – palume arvestada sellest tuleneda võivate ebamugavustega (sääsed jms) ning soovitame varuda hooajale/ilmastikule vastavad riided/kaitsevahendid.
 • Puhkekeskuses palume käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt ja suhtuda puhkekeskuse varasse heaperemehelikult. Igasugune tegevus puhkekeskuses peab olema ohutu selles osalevate ja teiste isikute tervisele, keskuse ja seal viibivate isikute varale ja keskkonnale. Puhkekeskuse vara eest vastutab broneeringu teinud isik. 
 • Palume arvestada puhkekeskuse teiste külastajatega ja tagada soovijatele rahulik puhkus ning öörahu. 
 • Puhkemajades pidude korraldamine ei ole lubatud. Välja arvatud juhul, kui see on puhkekeskusega eelnevalt läbi räägitud ja tingimused kokku lepitud.
 • Suitsetamine siseruumides ei ole lubatud, ühiskasutatavates väliruumides (väliköök jms) ja mujal territooriumil palume arvestada teiste külalistega. Broneeritud puhkemaja terrassil on suitsetamine lubatud juhul, kui jälgitakse tuleohutusnõudeid.
 • Puhkemajasse saabudes tutvuge päästevahendite asukohaga (tulekustuti ja tulekustutustekk peasissepääsu juures).
 • Tulekahju korral teavitage koheselt häirekekust tel 112 ja puhkekeskuse perenaist+372 5128075
 • Grillimise juures tuleb tagada pidev järelevalve ja grillimise lõpetamisel tuleb veenduda, et söed on täielikult ära põlenud.
 • Ärge jätke järelevalveta küdevat kaminat ja saunaahju.
 • Saunaahjule ja radiaatorile esemete kuivama panemine ei ole lubatud.
 • Prahi mahaloopimine ja/või vedelema jätmine ei ole lubatud.
 • Palume puhkekeskusest lahkumisel pesta ära nõud ja panna kasutatud asjad tagasi sinna, kust te need võtsite.
 • Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval kell 15.00-20 (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Toad peavad olema vabastatud hiljemalt kokkulepitud lahkumise päeval kella 12.00-ks.
 • Puhkekeskusest lahkudes palume lukustada uks ja panna võti tagasi võtmekarpi.
 • Turvalisuse tagamiseks on väliterritooriumil avalikes kohtades valvekaamerad. Siseruumides kaameraid ei ole.